Dozór i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo osobiste, rodziny, majątku czy firmy to rzecz fundamentalna, dlatego warto zwrócić na to szczególną uwagę.
Wychodząc naprzeciw temu, proponujemy a1kompleksowe systemy zabezpieczeń obejmujące monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Nasze systemy monitoringu pozwalają na zdalną obserwację obszaru niezależnie od miejsca przebywania osoby lub osób uprawnionych do obserwacji poprzez wykorzystanie łącza internetowego. Jeżeli wymagany jest długi okres przechowywania danych gwarantujemy odpowiednie rozwiązanie serwerowe z zapewnieniem trwałości danych. Podgląd na żywo oraz z nagrania to komfort oraz doskonałe zabezpieczenie tego na czym Państwu  zależy.

System alarmowy to kolejne rozwiązanie a2zwiększające Państwa bezpieczeństwo. Obecnie jeden z najbardziej popularnych systemów w Polsce jaki proponuje firma SATEL umożliwia zbieranie informacji takich jak ruch, temperatura, dym i ogień, zalanie, otwarcie drzwi i okien, zbicie szyby. Dzięki takiej szerokiej funkcjonalności możemy mieć pełen wgląd w sytuację chronionego obiektu, mamy pełną możliwość sterowania alarmami, zarówno automatyczną jak i manualną.

całość można połączyć w system dozorowy, łącznie z domofonami, czy wideofonami poczynając od najprostszych rozwiązań a kończąc na kompleksowych systemach bezpieczeństwa.

Comments are closed.